Framtidsutsikter

Mongstadsområdet skal videreutvikles. For Mongstad Vekst AS innebærer dette å sørge for at en har tilgjengelig areal samt å bidra til etablering av arbeidsplasser. Fram til minst 2020 er det dette området i Norge som det skal investeres mest i industrielt.

Nærheten til Bergensområdet

Under en time med bil fra Bergen. Gode havneforhold, attraktive arealer og virksomheter som sysselsetter ca. 1500 ansatte, gjør Mongstad til et meget sentralt og viktig område, både i regionen, nasjonalt og internasjonalt.