Hovedoppgavene er tilrettelegging av areal for næringstomter og etablering av felles infrastruktur.

Mongstad Vekst AS

Eierstruktur:

BKK AS: 50 %
Lindås Tomteselskap AS (100% eid av Lindås kommune): 25%
AS Austrheim Næringsselskap (100 % eid av Austrheim kommune): 25%

Styret:

Styret består av 4 personer.