Hovedoppgavene er tilrettelegging av areal for næringstomter og etablering av felles infrastruktur.

Mongstad Vekst AS

Eierstruktur:

StatoilHydro ASA: 25 %
BKK AS: 25 %
Mongstad Eiendomsselskap AS (dette selskap er eid av StatoilHydro ASA og Frank Mohn AS med 50% hver): 25 % 
Lindås Tomteselskap AS (100% eid av Lindås kommune): 12,5%
Austrheim Næringsselskap AS (100 % eid av Austrheim kommune): 12,5%

Styret:

Styret består av 5 personer (en fra hver av eierne). Aksjekapitalen er på 2,4 millioner kroner.