Mongstad Vekst har 104 daa næringsareal for salg i Storemyra Næringsområde. Området ligger på Mongstad Sør tett inntil Statoil Base.

Det planlegges en snarlig etablering av infrastruktur og tilrettelegging av tomtene. Kort avstand til kaiene på basen og tett inntil andre næringsområder med variert industri.